Dr. Patrick Van Petegem

Dr. Patrick Van Petegem


+ huisarts 
+ aangenomen arts bij politie en militairen


Afgestudeerd:
Doctor in de genees-, heel- en verloskunde/ RUG/ 2003
Master of Medicine in de huisartsgeneeskunde/HA/ 2005